Tips voor het verbeteren van communicatie op de werkvloer

Tips voor het verbeteren van communicatie op de werkvloer

Slechte communicatie op de werkvloer kan het moraal verslechteren en zelfs de productiviteit aanzienlijk verlagen. Zelfs als alle projecten goed verlopen is het toch noodzakelijk om te analyseren of de communicatie verbeterd kan worden. Het is helaas moeilijk om alle werknemers op dezelfde golflengte te krijgen.

Goed teamwerk is afhankelijk als alle werknemers op de hoogte zijn wat er van hun verwacht wordt. Vraag duidelijk wanneer iets niet goed overkomt wat de bedoeling hiervan is. Vragen moeten en kunnen in principe nooit als hinderlijk worden ervaren. Wees hier ook niet bang voor om een vraag te stellen aan degene die de informatie geeft. Misschien voelt hij zich hier zelf vereerd voor omdat je interesse toont. Iemand die nooit iets vraagt en daarna allerlei fouten maakt, maakt meer negatieve energie los dan positief. Er zijn natuurlijk ook diverse workshops hiervoor beschikbaar.

Wanneer tijdens een bespreking of vergadering is luisteren erg belangrijk. Meestal zijn de helft van de aanwezigen er met hun hoofd niet bij en onthouden ze dergelijke informatie maar nauwelijks. Vooral als dit zeer langdradige besprekingen zijn. Als werknemers zich comfortabel voelen dan luisteren ze beter en komen ze ook zelf met argumenten. Wanneer deze argumenten geaccepteerd worden dan zullen ze zich steeds beter voelen en meer ideeën en argumenten creëren. Hierdoor geef je ze het gevoel dat ze in een team horen en ook daadwerkelijk een team zijn.

Effectiviteit is ook zeer belangrijk. Vaak zijn degene die een vergadering of bespreking moeten runnen niet in staat om bij het onderwerp te blijven en hierdoor langdradig en niet interessant meer worden. Daarvoor zijn agendapunten erg belangrijk om bij het onderwerp te blijven waarbij volgende een ander onderwerp kan worden besproken. Dit vermindert ook de verwarring. Hierdoor blijft degene die een vergadering moet organiseren ook scherp en georganiseerd.

(275)