Artikel plaatsen

Door een artikel te plaatsen met één of twee gratis links naar jouw website, zal je website een duidelijke meerwaarde krijgen t.o.v. de websites van je concurrenten.

Een gratis artikel schrijven is dus goed voor je ‘link profiel’, waardoor de website een hogere ‘bekendheid’ krijgt en beter gaat scoren in de zoekmachines.

Wil je gratis een artikel plaatsen op artikelplaatsen.info? Neem gerust contact met ons op via: sjaakvanleers@gmail.com.

Mail ons!