Cyber verlies – wat als je online vriend overlijdt?

Cyber verlies – wat als je online vriend overlijdt?

Kristi bleef geschokt achter toen haar online vriendin plots overleed. Hoewel ze haar nooit in het echt gezien had was het intense verdriet wel echt. Hoe geef je zo’n cyber verlies een plaats in je leven?

“Amy was een betere en meer ‘echte’ vriend voor me dan de meeste mensen die ik persoonlijk ken. ‘

Online ontmoeting

Kristi en Amy ontmoetten elkaar online in een game alweer ruim 16 jaar geleden. En direct vanaf het begin was er een klik tussen die twee. Ze herkenden elkaar humor en hielden alle twee van dezelfde soort muziek en romans. Vanaf dat moment ontmoetten ze elkaar elke dag online. Daar deelden ze samen lief en leed. Foto’s van kinderen en vakanties wisselden ze uit. vlogen heen en weer. En natuurlijker klaagden ze samen over echtgenoten.

Hoewel ze elkaar nooit in het echt zagen en alleen contact hadden via Social Media groeide de vriendschap met de jaren. Ze stimuleerden elkaar om nieuwe stappen te zetten. Amy  moedige Kristi aan om eindelijk eens haar schrijverij serieus te nemen en uitgevers te gaan benaderen. Amy was de eerste die Kristi haar teksten durfde te laten lezen.

Social Media verbindt mensen. Het is niet voor niets dat 70 procent actief is op Facebook of een andere Social Media kanaal. Het relatief veilig ontmoeten van nieuwe mensen is nog nooit zo makkelijk geweest. Onbekenden die je nooit in levende lijve tegen hoeft te komen.

Virtuele vriendschappen

Met je smartphone heb je overal bereik en start je online spannende en zinvolle relaties met onbekenden. Virtuele vriendschappen kunnen diepgang krijgen en lang duren.

Ook zonder dat je elkaar lijfelijk ontmoet kun je voor- en tegenspoed met elkaar delen. Maar wat als je beste online vriend(in) plots sterft? Hoe ga je om met je verdriet over het verlies van een persoon die je nog nooit in het echt hebt gezien?

Kristi benaderde met lood in haar schoenen de partner van Amy die haar overlijden bevestigde. Ook voor Kristi volgde een periode van rouwen. Ook nu nog mist ze het dagelijkse online contact. Het verlies een plek in haar leven geven nog steeds blijft lastig.

5 tips om met (online) verlies om te gaan

Geen oordeel

Aan de ene kant is er het verlies waar je om treurt, aan de andere kant rouw je omdat de dagelijkse steun van een luisterend oor weg is. Vaak begrijpen je vrienden en familie niet hoezeer dit verlies je raakt. Zeg ze dat ze niet moeten oordelen: want álle relaties tussen zijn van belang ook de online contacten. 

Rouwen mag

Internet vergrootte de wereld vergroot: grenzen van tijd en ruimte werden relatief. Met Social Media kun je met mensen van over heel de wereld je ideeën en dromen delen. De dood van een goede online vriend(in) is het rouwen waard. Rouwen mag!

Voorzichtig contact

Als je contact met de nabestaanden aandurft bedenk dan dat zij van jou geen weet hebben. Terwijl jij deze mensen misschien wel kent uit de verhalen kent van je vriend(in)

Stuur ze een condoleance-bericht en laat ze weten hoezeer je op je online vriend gesteld was. Hoeveel hij of zij voor je betekende. Respecteer echter hun wensen als niet reageren. Bedenk  ook dat zij jouw condoleance waarschijnlijk pas bekijken na de uitvaart. Ook als ze niet reageren stellen de meeste mensen het op prijs als je laat weten dat hun dierbare graag gezien werd. 

Uitvaart bijwonen 

Als je naar de uitvaart gaat gedraag je dan als een buitenstaander. Voor de nabestaanden ben je een volkomen vreemde. Meng je tijdens de uitvaart niet tussen de naaste en familie. Je zou  ook (nog) het grafmonument of graf van je online vriend later kunnen bezoeken.

Maak je eigen ritueel

De kern van rouwen is verlies moeten accepteren. Online vriendschappen zonder fysieke ontmoetingen missen gemeenschappelijk dingen en ervaringen met een persoonlijke herinnering. Normaal bij rouwen kun je die koesteren en roepen ze dierbare en warme herinneringen op. Dat gemis aan gemeenschappelijke “off-line” herinneringen en ervaringen maakt het lastig om het verlies te ervaren en te beseffen. Het maken van een eigen ritueel helpt om liefdevol te verbinden met gevoelens voor je vriend(in).

Steun bij anderen

Verlies verwerk je niet –  je leert er mee leven. Zelfs na vele jaren kun je plots verdriet voelen bij de herinnering aan een overleden (online) vriend. Zoek steun bij anderen waar je je veilig bij voelt. Vind steun in het verdriet delen met bekenden van je vriend(in). Of neem deel aan een online forum over rouwen.

Wat het meest helpt als je rouwt om een geliefde is liefde en aandacht van anderen.

(36)