Vijf tips voor Het Nieuwe Werken (HNW)

Vijf tips voor Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken is een interessant maar ook complex onderwerp voor de ondernemingsraad. ‘HNW’ is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende besluiten die advies- of instemming van de ondernemingsraad vragen. Hoe zorg je voor overzicht én maximale invloed bij de invoering van HNW?

Hier onze 5 Gouden tips:

1) Zorg eerst voor overzicht
Het Nieuwe Werken gaat over een wirwar van grote en kleinere onderwerpen: flexibele werktijden, thuiswerken, nieuwe werkplekken, een i-pad voor de medewerkers maar ook organisatieverandering of een verhuizing/verplaatsing van de werkzaamheden. Helaas is er niet altijd een masterplan. Soms begint de bestuurder gewoon met het inrichten van flexplekken of met nieuwe ICT-voorzieningen. Zorg dat je met de bestuurder bespreekt wat hij verstaat onder Het Nieuwe Werken en hoe hij dat in de organisatie wil implementeren. Soms heeft de bestuurder er nog niet eens bij stilgestaan dat voor een aantal onderwerpen advies- of instemming is vereist. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van werktijden- of werkomstandighedenregelingen, het doen van een belangrijke investering, een verhuizing, het inschakelen van een adviseur of het (feitelijk) wijzigen van de organisatie. Vraag om een adviesaanvraag op hoofdlijnen met daarin een overzicht van de in het kader van de invoering van HNW te nemen besluiten waarvoor instemming dan wel advies nodig is.

2) Maak duidelijke afspraken met de bestuurder
Als je de ‘besluitenlijst’ hebt kan je deze allereerst aanvullen met ideeën die de bestuurder misschien over het hoofd heeft gezien. Zorg verder dat je als ondernemingsraad goed hebt uitgezocht bij welke besluiten je op basis van de WOR advies- of instemmingsgerechtigd bent. Dan is het tijd om afspraken te gaan maken met de bestuurder. Welke besluiten wil de bestuurder wanneer gaan nemen? Wanneer gaat hij de ondernemingsraad waarover informeren? Wanneer krijgt de ondernemingsraad de advies- of instemmingsaanvraag? Hoeveel tijd krijgt de ondernemingsraad om te reageren? Soms neemt de bestuurder eerst besluiten op hoofdlijnen. Zorg dat je als ondernemingsraad opnieuw advies- of instemmingsrecht bedingt op relevante uitvoeringsbesluiten. Leg dit vast in een convenant of in de notulen. Het klinkt wat strak, maar duidelijke afspraken geven een goede basis om op een plezierige manier mee te gaan denken met de invoering van HNW.

3) Werk mee want HNW is goed voor de achterban
Natuurlijk zijn er bij de invoering van HNW een hoop (juridische) beren op de weg. Maar in de kern is HNW volgens de meeste medewerkers een vooruitgang die past bij deze tijd. Medewerkers krijgen meer vrijheid om hun werk naar eigen goeddunken te doen, vrij van tijd en plaats. Zorg er dus vooral voor dat HNW slaagt. Uiteraard wel op een manier waarbij de belangen van de medewerkers zijn gewaarborgd. Blijf niet hangen in details zoals welke tablet gekozen zou moeten worden. Laat de bestuurder merken dat de OR graag meedenkt. Bestuurders denken bijvoorbeeld vaak dat HNW is ingevoerd als de flexplekken zijn ingericht en iedereen overal kan inloggen. Eigenlijk begint Het Nieuwe Samenwerken dan pas. De medewerkers moeten gaan samenwerken op afstand, worden meer op output gestuurd door minder managers en steeds meer organisaties streven daarbij ook nog naar zelfsturende teams. Kortom, genoeg om in goede banen te leiden.

4) Profileer de ondernemingsraad met HNW
HNW is belangrijk voor medewerkers. Het komt dichtbij en het kan de medewerkers veel vrijheid opleveren. Daarom is HNW een uitstekend onderwerp om je als ondernemingsraad mee te profileren. Communiceer regelmatig naar de achterban over HNW en betrek ze bij (de besluiten over) de invoering ervan, bijvoorbeeld in werkgroepen of denktanks. Zorg er wel voor dat bepaalde OR-leden zich specialiseren in HNW en zo vóór blijven lopen. Raadpleeg adviseurs en zoek contact met ondernemingsraden van vergelijkbare organisaties die HNW al hebben ingevoerd. Zo groeien deze OR-leden uit tot goeroe en sparring partner voor achterban en bestuurder.

5) Geef als ondernemingsraad het goede voorbeeld
Ga als ondernemingsraad zelf ook niet de hele dag op kantoor zitten vergaderen met stapels papier voor je neus. Verdeel de taken en rollen beter. Zorg dat alle OR-leden zelfstandig of in kleine commissies kunnen werken aan (de voorbereiding van) bepaalde onderwerpen. Dat kan dus ook bij iemand thuis of in Starbucks. Zorg wel dat je op een effectieve manier met elkaar communiceert en besluiten neemt. Lees hier onze 5 Gouden tips voor Samenwerken op afstand.

Wil je weten hoe Schateiland uw ondernemingsraad kan helpen bij de invoering van Het Nieuwe Werken? Bel ons op 06 26961659 of mail naar info@schateiland.com. Hier lees je meer over Het Nieuwe Samenwerken.

(47)