Sticker.nl

Sticker.nl

In de zoektocht naar de juiste sticker kom je al gauw in een positie waarbij je door de bomen het bos niet meer ziet. Sticker.nl heeft een site ontworpen waarbij je snel en overzichtelijk de verschillende stickermogelijkheden kunt zien.
Naast de keus om je sticker via een simpele ontwerpmodule te bestellen is het ook mogelijk voor de professionele markt, het stickerontwerp aan te leveren via een speciale uploadmodule. Het unieke aan sticker.nl is dat je duidelijk en overzichtelijk bij elke stap een keuze moet maken welke van extra informatie is voorzien waardoor je steeds dichter bij de juiste sticker komt. Is je sticker vervolgens samengesteld dan biedt sticker.nl onmiddellijk, zonder te moeten wachten op een offerte, online je prijzen. Mocht je toch niet de juiste samenstelling tegenkomen dan is er altijd de mogelijkheid op de site van Sticker.nl je wensen aan te geven en een passende offerte aan te vragen, waarbij een snelle reactie is gegarandeerd.

Stickermogelijkheden

In mijn zoektocht kwam ik er al snel achter dat er veel bedrijven zijn die de sticker als bijproduct zien en wat me bij sticker.nl erg opviel is dat ze alleen stickers verkopen, niet meer en niet minder. Eindelijk een duidelijk verhaal zodat ik toch het product vind tegen een betaalbare prijs, iets waar ik lang naar heb moeten zoeken. Als je kijkt naar wat het product eigenlijk is zal je je afvragen wat er mis kan gaan en waar je het verschil in moet zoeken. Wanneer niet de juiste kennis aanwezig is, zal het uiteindelijke resultaat tegen kunnen vallen. Naast een tegenvallende kleur zul je in sommige gevallen tegen loslatende situaties aanlopen omdat bijvoorbeeld niet de juiste drager is aangeboden. Dit heeft het bestelsysteem uitgesloten. Als klant kun je nooit verkeerde keuzes maken omdat alleen de juiste mogelijkheden worden weergegeven als optie. Sticker.nl is de leverancier als het gaat om stickers, ik kom gauw weer terug !

(116)