Opties voor gezinsbegeleiding

Opties voor gezinsbegeleiding

Gezinnen waarbij ouders of kinderen een (verstandelijke) beperking hebben, of kampen met psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand, hebben een bepaalde ondersteuning of gezinsbegeleiding nodig. Deze begeleiding zorgt ervoor dat, vooral de kinderen, zoveel mogelijk in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Dit is belangrijk omdat juist het eigen gezin voor een betrouwbaar gevoel zorgt. Om dit te kunnen realiseren is het mogelijk om behandelingen en begeleiding op maat te kunnen krijgen.

Begeleiding

Omdat elke situatie anders is en een andere aanpak vereist, zijn er verschillende mogelijkheden en methoden om gezinnen te begeleiden of te behandelen. Er is een multisysteem therapie speciaal voor het behandelen van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een ernstige vorm van antisociaal gedrag vertonen. Door deze jongeren te behandelen is het mogelijk om ervoor te zorgen dat ze niet uit huis worden geplaatst.

Voor multiprobleem gezinnen met kinderen tot 23 jaar is er intensieve ambulante gezinsbehandeling. Minimaal één van de gezinsleden heeft een beperking of ontwikkelingsachterstand en is er nog een bijkomend probleem waardoor er problemen met de opvoeding zijn.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding is er om ouders van gezinnen waarbij of ouders of kinderen een (verstandelijke) beperking, ontwikkelingsprobleem of psychiatrisch probleem hebben, kundiger te maken in de opvoeding van hun kinderen. Algemene kennis en vaardigheden hiervoor kunnen dan aangeleerd worden.

Een lichtere vorm van gezinsbegeleiding is dan de ambulante gezinsbegeleiding. Hierbij worden gezinnen geholpen om zelfredzaam te zijn. Door middel van herhaling worden gezinstaken eigen gemaakt. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat kinderen veilig thuis kunnen wonen.

Logeergezinnen

Het is algemeen bekend dat het hebben van een kind of kinderen met een (verstandelijke) beperking zwaar is. Deze kinderen vereisen alle tijd en aandacht van hun ouders. Om deze ouders enigszins tot rust te laten komen kunnen deze kinderen terecht bij logeergezinnen. Deze logeergezinnen worden eerst uitgebreid gescreend en de ervaringen hiermee zijn top. De logeertijden zijn naar wens in te delen, in sommige gevallen gaat het om één keer per maand en andere kiezen voor slechts een aantal dagen in de vakantieperiode’s. Meer weten over logeergezinnen of over gezinsbegeleiding? Kijk dan op de website van Prisma.

(71)