Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie

Het Multi Systeem Therapie (MST) is een vorm van behandeling voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die ernstig en complex gedrag vertonen. Hierbij moet je denken aan liegen, stelen, drugsgebruik en verkeerde vrienden. Het komt vaak voor dat jij je eigen kind niet meer aankunt. Uithuisplaatsing lijkt vaak nog de enige oplossing. Natuurlijk stuur jij je kind niet graag naar een gesloten inrichting. MST kan daarom de uitkomst bieden. Het is een alternatief voor uithuisplaatsing. Deze behandeling richt zich op alle factoren die risicovol kunnen zijn voor de gedragsproblemen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Als ouder wil je maar één ding voor je kind en dat is dat hij of zij gelukkig is en een zorgeloos leven leidt. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend en hebben sommige kinderen last van ernstige gedragsproblemen. MST gebeurt in de omgeving van de jongere. Niet alleen het desbetreffende kind wordt betrokken bij de therapie, maar ook ouders, familie en eventueel vrienden en collega’s. Er wordt vanuit de thuissituatie gewerkt en met de mensen die het meeste invloed hebben op de jongere. Een therapeut komt een aantal keren in de week bij jullie thuis en werkt samen met de ouders en de jongere aan het sociale netwerk en aan het verbeteren van sociale contacten en school. Er wordt alles aangedaan om een uithuisplaatsing te voorkomen. De therapeut is 24 uur per dag bereikbaar en werkt intensief met het gezin. De therapeut observeert de thuissituatie en hoe de jongere buiten huis functioneert. Naar aanleiding daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Er worden duidelijke doelen vastgelegd. Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de jongeren thuis blijft wonen na MST.

 

Behandelingoffering-427297_640

Bij MST is het gehele gezin betrokken. Na deze behandeling heeft meer dan 90% van de jongeren een dagbesteding en valt er maar een gering percentage terug in het oude patroon. Steeds meer instellingen bieden deze vorm van zorg aan. Wil jij weten of jullie kind in aanmerking komt voor MST? Laat je dan informeren door een gespecialiseerde zorginstelling. Een voorbeeld van een instelling is Prismanet. Zij stellen het belang van het kind voorop en willen net als de ouders dat het kind thuis kan blijven wonen. Kijk op www.prismanet.nl voor meer informatie.

(68)