Aantal inbraken daalt al jaren, maar niet overal

Aantal inbraken daalt al jaren, maar niet overal

Alhoewel het aantal inbraken al jaren op rij daalt, zijn er toch nog sterke verschillen per regio waarneembaar.

Waar er in 2012 nog 91.930 keer werd ingebroken, stond de teller het afgelopen jaar op 49,315. Al zou dat huiseigenaars als muziek in de oren moeten klinken, de realiteit is zoals altijd weerbarstiger. Het blijkt namelijk dat in sommige regio’s meer wordt ingebroken dan in andere.

Verschillen in aantal inbraken tussen regio’s

In 2016 vonden er in Limburg bijvoorbeeld 11 inbraken plaats per 1.000 huishoudens terwijl Zeeland en Friesland de minste inbraken hadden: 5,1 per 1.000 huishoudens. Van de grote steden zijn Amsterdam en Leiden het veiligst, terwijl Eindhoven, Breda en Almere het slechtst scoren.

Meer inbraken in de winter

Andere verschillen tussen regio’s vinden we in het aantal inbraken in de winterperiode. In sommige dorpen wordt tot drie keer vaker toegeslagen dan het landelijke gemiddelde. Waar grote steden als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een toename van 35% laten zien, vindt er in kleine gemeenten een toename van 70% plaats (Bergen, Staphorst, Goeree-Overflakkee). Overigens vinden in Utrecht het meeste winter inbraken plaats (50.000).

Tot 40% minder kans op inbraak met PKVW keurmerk

Uit een analyse van het Centraal Informatie Systeem (CIS) door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat de kans op inbraak met 37% afneemt bij woningen met een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Een van de maatregelen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het keurmerk, is het installeren van SKG gekeurde sloten. Deze sloten zijn tot vijf minuten inbraakvertragend.

Laat je adviseren door een vakkundige slotenmaker in de buurt.

(52)