Reverse Factoring Een Gewilde Financieringsmethode

Reverse Factoring Een Gewilde Financieringsmethode

Reverse factoring staat bekend als het financieren van facturen voor leveranciers en crediteuren. Dit is het tegenovergestelde van factoring waarin het gaat om financiering van facturen door klanten en debiteuren. Om deze reden wordt reverse factoring ook wel supply chain factoring genoemd.

Factoring

Factuur factoring is waar de meeste ondernemers aan denken als we factoring horen. Wanneer een bedrijf liquide middelen nodig heeft, kan het een voorschot krijgen op uitgaande facturen door een factor te gebruiken.

De factor (meestal klanten en debiteuren) schiet een deel van de waarde van de facturen voor. Zodra de factor de betaling van de facturen heeft gedaan krijgt die een procentuele vergoeding over het factuurbedrag. Deze vergoeding kan oplopen tot 5% van de totale waarde van de facturen bedragen.

Ondernemers die hun facturen in een factor willen onderbrengen moeten aan criteria voldoen. Over het algemeen zijn deze criteria afhankelijk van het maandelijks bedrag aan inkomsten en kredietwaardigheid van de klanten.

Reverse factoring

Reverse factoring, ook wel supply chain finance genoemd, werkt in de tegenovergestelde richting van factuur factoring. In plaats van facturen van klanten worden de facturen van leveranciers gebruikt als factoring. Op die manier factureert de leverancier een deel van de toeleveringsketen. Reverse factoring is hiermee een oplossing door crediteuren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De ondernemer probeert de betalingstermijnen met leveranciers te verlengen, zodat ze later worden betaald. De bank of financieringsmaatschappij regelt hierbij de betaling van de facturen waarin zij als buffer dienen. Dat wil zeggen dat de leverancier sneller en directer hun facturen betaald krijgen (wanneer de factuur is goedgekeurd) en dat facturen die naar de bank zijn gestuurd later door de ondernemer worden vereffend.

Voor de leverancier verandert er niks aan het reverse factoring behalve dat ze sneller betaald worden. De vergoeding voor het instellen van de factoring gaat naar de bank of financieringsmaatschappij in de vorm van een rentevoet.

Reverse factoring werkt ook als de leverancier liquide problemen kent. Hierbij wordt factoring gebruikt door de afnemer. Uiteindelijk zal ook een leverancier of fabrikant meewerken aan factoring of reverse factoring omdat het iedereen in de supply chain raakt wanneer één of meerdere partijen gebaat zijn bij het deels vooruit betalen om hiermee de toeleveringsketen weer op gang te brengen.

Wie heeft het meeste baat bij reverse factoring?

Iedereen in de supply chain is erbij gebaat dat de toeleveringsketen doorgaat. Wanneer een oplossing als reverse factoring wordt gebruikt om dit de keten niet te verbreken dan zullen alle partijen hierbij gebaat zijn en er ook hun voordeel mee doen.

Dit betekend heel simpel dat fabrikanten en leveranciers sneller worden betaald en financierders en debiteuren een kleine vergoeding krijgen op het financiële voorschot dat zij geven.

(29)