Investeren in vastgoed: beperken van risico’s en benutten van kansen

Investeren in vastgoed: beperken van risico’s en benutten van kansen

Risico’s en kansen

Iedereen die met vastgoed bezig is weet dat vastgoedontwikkeling financiële risico’s met zich meebrengt. Beleggers die graag in vastgoed investeren, willen daarom de financiële risico’s zo beheersbaar mogelijk maken. Projectontwikkelaars leggen hierdoor sterk de focus op risicomanagement. Ze hebben dan ook weinig aandacht voor de kansen die zich tijdens het ontwikkelen van vastgoed voordoen. Een gemiste kans, want het inzichtelijk maken, concretiseren en uitwerken van kansen binnen de vastgoedstrategie zorgt voor een hoger rendement. Daarom moeten projectontwikkelaars naast risicomanagement, kansenmanagement een integraal onderdeel van de vastgoedstrategie laten uitmaken.

Integraal vastgoedsoftware

Een sterke vastgoedstrategie legt de focus op het maximaliseren van het rendement. Door de risico’s en kansen te kwalificeren, kwantificeren en beheersbaar te maken wordt het rendement verhoogt. Voor het behalen van het maximale rendement uit de investering in vastgoed, is een integraal beeld over de vastgoedportefeuille noodzakelijk. Er zijn echter weinig vastgoedsoftwarepakketten die zich richten op integraal vastgoed projectmanagement.

Een gemiste kans want voor projectontwikkelaars en investeerders biedt dit de mogelijkheid om vroegtijdig op ontwikkelingen in te spellen. Veranderingen die uit juridisch, economisch en sociologisch factoren voortkomen zijn sterk van invloed op de waarde van vastgoed. Door vastgoedprojecten integraal te beheersen hebben projectontwikkelaars alle inzichten die nodig zijn om vroegtijdig risico’s in te schatten en kansen te ontdekken. Integraal vastgoedsoftware geeft projectontwikkelaars een helikopter view over de gehele vastgoedportefeuille. Hierdoor kunnen vastgoedontwikkelaars beter op veranderingen inspelen en kansen benutten. Daarnaast kunnen de vastgoedrisico’s beter beheersbaar worden gemaakt. Met als resultaat een betere financiële onderbouwing en hogere financieringsbereidheid van investeerders.

Haal meer rendement uit de investering in vastgoed

Vastgoedprojecten lopen door het verkeert inschatten van risico’s en kansen steeds vaker vast. Het resultaat is vaak onverkoopbare woningen en leegstaand kantoorruimte. Door de vastgoedportefeuille integraal te beheren hebben ontwikkelaars de inzichten om vroegtijdige op marktomstandigheden te reageren. Zo kunnen bij verandering in de voorzieningsbehoefte koopwoningen te huur worden aangeboden. Met als resultaat meer rendement uit de investering in vastgoed.

(166)