Hoe ziet het recruitmentproces eruit?

Hoe ziet het recruitmentproces eruit?

Recruitment is het proces van kandidaten zoeken, aantrekken en vervolgens selecteren van de best gekwalificeerde kandidaten voor een tijdelijke of vaste positie. Het ene recruitmentproces is langer dan de andere. Dit heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van de vacature van de opdrachtgever. De ene keer kun je op zoek zijn naar een gemakkelijk te vullen positie waar je de andere keer een veel moeilijkere positie moet opvullen waarbij veel meer komt kijken. Een recruitmentproces ziet er over het algemeen als volgt uit.

Zoeken naar kandidaten

Allereerst wordt er gezocht naar kandidaten voor de positie. Hierbij wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende middelen om de vacature uit te zetten. Tevens hebben veel recruitmentbureaus een eigen netwerk waar ze continue mensen uit kunnen halen die geschikt zijn voor bepaalde functies. Belangrijk voor deze bureaus is het continu aanvullen van dit netwerk, zodat zij elke keer wanneer er een kandidaat wordt gevraagd nieuwe kandidaten kunnen aanleveren aan de opdrachtgever.

Selecteren van kandidaten

Wanneer de kandidaten zijn gezocht en het netwerk is aangevuld, kunnen de recruitmentbureaus de beste kandidaten selecteren uit dit netwerk. Aan de hand van intakegesprekken en het CV van de kandidaten wordt er een selectie gemaakt van een aantal kandidaten die geschikt zijn voor de positie die zij potentieel kunnen gaan opvullen. De selectie van kandidaten wordt voorgedragen bij de opdrachtgever. Zij kunnen vervolgens verder kennis maken en gesprekken gaan voeren wanneer een kandidaat bevalt.

Plaatsen van een kandidaat

Tot slot is er de plaatsing van de kandidaat. Wanneer alles goed verloopt en de opdrachtgever vindt een kandidaat goed genoeg voor de positie, dan kan de kandidaat aangenomen worden. Vaak gaan er nog een aantal gesprekken vooraf, zoals een kennismakinggesprek en een vervolggesprek om dieper in te gaan op de functie en de kwaliteiten van de kandidaat. Als de opdrachtgever na deze gesprekken enthousiast is over de kandidaat, dan wordt de kandidaat geplaatst om de functie in te gaan vullen.

Wanneer de kandidaat is geplaatst en kan beginnen bij de opdrachtgever is het belangrijk om te kijken of de opvulling van de positie bevalt bij beide partijen, de kandidaat en de opdrachtgever. Alleen op deze manier kan er een duurzaam personeelsbeleid gevoerd worden. Als beide partijen tevreden zijn over de functie, dan zal de kans groter zijn voor een positieve toekomst voor alle partijen. Als je een goed recruitmentbureau inschakelt zal dit vaak gedaan worden, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

(78)