Lucasschool Rotterdam vergelijken via ‘Scholen Op De Kaart’

Lucasschool Rotterdam vergelijken via ‘Scholen Op De Kaart’

Een goede school kiezen voor je kind is soms erg moeilijk. Gelukkig zijn er tegenwoordig meerdere tools om een goede geïnformeerde keuze te maken. Zo kun je bij Scholen op de Kaart in een oogopslag de belangrijkste kenmerken van een school bekijken. In dit voorbeeld kijken we naar de Lucasschool Rotterdam.

Kenmerken van Lucasschool bekijken

Een van de eerste zaken die je kunt bekijken voor de Lucasschool zijn de belangrijkste kenmerken. Zijn kenmerken zijn samengesteld uit diverse bronnen zoals input van ouders, leraren en leerlingen. De Lucasschool kenmerkt zich als volgt:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Kleine groepen
  • Individuele aandacht
  • Pedagogisch klimaat
  • Passend onderwijs

Dit klopt ook precies want de Lucasschool richt zich vooral op speciaal basisonderwijs. Zij geven vooral les aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan betrekking hebben op zowel gedrag als de mogelijkheid tot leren. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met kleine groepen waarin er veel aandacht is voor het individu. Dit komt ook tot uiting in het feit dat er slechts 110 leerlingen op deze basisschool zitten, tegenover het landelijk gemiddelde van 132.

Overige statistieken over de Lucasschool Rotterdam

Naast de reeds genoemde kenmerken kunt u via de website Scholen Op De Kaart ook andere statistieken bekijken. Zo is onder andere te zien dat het aantal leerlingen in de jaargangen 3 tot en met 6 ver onder het gemiddelde zitten. Dit komt weer overeen met het eerder genoemde kenmerken van het werken in kleine groepen en individuele aandacht. Voor de leergangen 1 en 2 is helaas te weinig informatie beschikbaar wegens bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast is te zien dat de Lucasschool zich houdt aan de regulieren periodes voor vakanties. Schooltijden zijn van 08:45 tot 15:00 met pauze van 12:00 tot 12:45. Op woensdag eindigt de dag om 12:30. Een ander gegeven is dat deze school wordt ondersteund door het project KANS en deel uitmaakt van de RVKO. Deze samenwerkingspartners ondersteunen elkaar en delen expertise om zo continue te blijven verbeteren.

Dat de Lucasschool een gewaarde school is, blijkt wel uit de tevredenheidscijfers van zowel leerlingen als ouders. Zo beoordelen leerlingen de school gemiddeld met een 7,8 en ouders zelfs met een 7,9. Belangrijk om hierbij op te merken dat oudertevredenheid elke 2 jaar wordt gemeten. Voor leerlingentevredenheid is dit elk jaar.

Voor meer informatie of contact kunt u contact opnemen met de Lucasschool

(16)