Long covid: de laatste onderzoeken enbehandelingen

Long covid: de laatste onderzoeken enbehandelingen

Long covid is een aandoening die bij sommige mensen na een besmetting met het coronavirus langdurig klachten veroorzaakt. Deze klachten kunnen meer dan 200 verschillende symptomen omvatten, die invloed hebben op meerdere organen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen long covid hebben, maar het wordt geschat dat minstens 10% van de mensen die besmet zijn geraakt met het virus er last van krijgen. Long covid kan bij alle leeftijden en ernstgraden van de acute infectie voorkomen, maar het komt vaker voor bij mensen tussen de 36 en 50 jaar en bij mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. In dit artikel lees je meer over de mogelijke oorzaken, behandelingen en vooruitzichten van long covid.

Wat veroorzaakt long covid?

Ondanks veel onderzoek is er nog geen duidelijke verklaring gevonden voor de oorzaak van long covid. Er zijn verschillende mogelijke mechanismen voorgesteld, zoals een aanhoudende infectie, een ontregeling van het immuunsysteem, een beschadiging van de bloedvaten of een verstoring van het zenuwstelsel. Sommige onderzoekers denken dat long covid lijkt op andere aandoeningen die ontstaan na een virale infectie, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom of het posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom. Er is ook gesuggereerd dat long covid een complexe aandoening is waarbij biologische, psychologische en sociale factoren elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat er niet één oorzaak is, maar dat er meerdere factoren zijn die kunnen bijdragen aan het ontstaan en voortduren van de klachten. Bijvoorbeeld, de infectie kan een trigger zijn die een verandering in het immuunsysteem of het zenuwstelsel veroorzaakt, die vervolgens de symptomen in stand houdt. Ook kunnen stress, angst, depressie of sociale isolatie een rol spelen in hoe iemand de klachten ervaart en ermee omgaat.

Hoe wordt long covid behandeld?

Er is nog geen specifieke behandeling voor long covid beschikbaar, maar er zijn wel verschillende benaderingen die kunnen helpen om de symptomen te verlichten of te voorkomen. Sommige studies hebben aangetoond dat vaccinatie tegen het coronavirus de kans op long covid kan verkleinen of de klachten kan verminderen . Andere studies hebben gekeken naar het effect van medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden, zoals monoklonale antilichamen of corticosteroïden . Deze medicijnen zouden mogelijk de ontsteking of de auto-immuunreactie kunnen remmen die bij sommige patiënten met long covid optreedt. Er zijn ook niet-medicamenteuze interventies die kunnen helpen, zoals fysiotherapie, cognitieve gedragstherapie, ademhalingsoefeningen of voedingssupplementen. Het is belangrijk dat mensen met long covid individueel begeleid worden door een multidisciplinair team dat rekening houdt met hun specifieke klachten en behoeften. Er is geen standaard aanpak die voor iedereen werkt, maar er zijn wel algemene adviezen die kunnen helpen. Bijvoorbeeld, het is goed om een balans te vinden tussen rust en activiteit, om gezond te eten en te drinken, om contact te houden met familie en vrienden en om professionele hulp te zoeken als de klachten te zwaar worden.

Wat zijn de vooruitzichten voor mensen met long covid?

Het verloop van long covid is nog onvoorspelbaar en varieert per persoon. Sommige mensen herstellen na enkele weken of maanden volledig, terwijl anderen langdurig of blijvend last houden van hun klachten. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe long covid ontstaat en hoe het kan worden voorkomen en behandeld. Het is ook belangrijk dat er meer aandacht en erkenning komt voor deze aandoening, zowel in de medische wereld als in de samenleving. Mensen met long covid hebben recht op goede zorg en ondersteuning, zonder stigma of discriminatie.

Tot slot

Long covid is een ernstige en veel voorkomende complicatie van het coronavirus die nog niet goed begrepen wordt. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken en behandelingen voor deze aandoening, maar er is nog geen eenduidige oplossing. Mensen met long covid hebben baat bij een individuele en holistische benadering die rekening houdt met hun fysieke, mentale en sociale welzijn. Er is meer onderzoek en bewustwording nodig om deze aandoening beter te kunnen aanpakken en voorkomen.

(5)