Bedplassen gaat voorbij. Koop een nieuwe matras!

Bedplassen gaat voorbij. Koop een nieuwe matras!

Kinderen die bedplassen vinden bedplassen zelf verschrikkelijk vervelend. Als het oudere kinderen betreft is er vaak ook veel schaamte, maar ook angst om te bedplassen. Logeren en schoolkamp en dergelijke worden mogelijk vermeden, waardoor het bedplassen ook sociale gevolgen heeft. Voor de omgeving is het bedplassen ook vervelend. Natte lakens, doorweekte matrassen, meer wasgoed, ’s nachts uit de slaap gehaald worden omdat het toch weer fout gegaan is…

Oorzaken van bedplassen

Aan het bedplassen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Een ander slaapritme, spanningen, of niet helemaal fit zijn, kunnen al een of meerdere nachtjes bedplassen veroorzaken.

Medische oorzaken moeten eerst uitgesloten of vastgesteld worden, voordat u er vanuit gaat dat het door middel van training uiteindelijk moet overgaan. De matras zelf kan ook rol spelen. Een nieuwe matras kopen is dan de boodschap.

Wordt zeker niet boos

Toch is het belangrijk dat u van bedplassen geen groter probleem maakt dan het is, dan gaat het ‘t snelste over. Voer geen druk uit op het kind en verwijt hem of haar het bedplassen niet. Bedplassen wordt niet expres gedaan. Naarmate mensen ouder worden, wordt de kans steeds groter dat het bedplassen voorbij gaat.

(159)