Wat is bewindvoering eigenlijk precies?

Bewindvoering, wellicht heb je er wel eens van gehoord. De term heeft doorgaans een beetje een negatieve lading. Echter, voor veel mensen is bewindvoering een uitkomst gebleken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je problematische schulden hebt of wanneer je om een fysieke of psychische reden niet in staat bent om je financiën goed te beheren. In de huidige tijd waar de inflatie recordhoogtes bereikt wordt dit onderwerp steeds actueler. In deze blog leggen we je uit wat bewindvoering precies inhoudt en geven we antwoord op de meest gestelde vragen betreft dit onderwerp!

Wanneer kom je in aanmerking voor bewindvoering? 

Wat veel mensen niet weten is dat je niet zomaar onder vrijwillig onder bewind kan komen te staan. Wanneer je vrijwillig bewindvoering aan wilt vragen moet je hiervoor wel aan één van de twee juridische grondslagen voldoen. Je komt in aanmerking wanneer er aantoonbaar sprake is van problematische schulden of als je vanwege gezondheidsproblemen niet in staat bent om zelf je financiën te beheren. 

Op het moment dat je aan minimaal één van deze grondslagen voldoet kan je middels een verzoekschrift bewindvoering aanvragen bij je regionale rechtbank. Doorgaans duurt dit ongeveer 6 tot 8 weken voordat de rechtbank hierin een besluit neemt.

Hoe zit het met de kosten voor bewindvoering?

Met name als je vrijwillig beschermingsbewind aan wilt vragen vanwege problematische schulden is het relevant om op de hoogte te zijn van de kosten. De kosten worden jaarlijks vastgesteld door de overheid, elk bewindvoerderskantoor hanteert dus dezelfde tarieven. Deze tarieven hangen af van je situatie, bijvoorbeeld of je alleenstaand bent en of er sprake is van problematische schulden. De tarieven in 2022 variëren tussen de €125,54 en de €194,81. 

Degene die onder bewind gesteld wordt is in principe ook degene die de bewindvoerder betaald. Echter, belangrijk om te weten: in veel gevallen worden deze kosten (gedeeltelijk) vergoed door je gemeente. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer je op of rond het sociale minimum zit. 

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

We weten nu dus hoe het zit met de kosten en wanneer je in aanmerking komt om vrijwillig onder bewind gesteld te worden. Maar welke taken voert een bewindvoerder dan precies allemaal uit? En wat voor rechten heb je als cliënt. Laten we bij het begin beginnen. 

Belangrijk om eerst te vermelden. Op het moment dat het traject start is de bewindvoerder gemachtigd om namens de cliënt te handelen. De eerste handeling van de bewindvoerder is dan ook het openen van twee nieuwe bankrekeningen namens jou. Een leefgeldrekening en een beheergeldrekening. Van de leefgeldrekening ontvang jij een bankpas, van deze rekening kan je zoals het woord al zegt “leven”. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, maar ook het kopen van kleren. 

De beheergeldrekening daarentegen is alleen toegankelijk voor de bewindvoerder. Op deze rekening komt al het geld binnen en worden alle vaste lasten betaald, daarnaast wordt ook het geld voor de leefgeldrekening wekelijks via deze rekening overgeboekt. 

Hoeveel leefgeld je ontvangt is afhankelijk van je inkomen en of er sprake is van schulden. Het zal altijd mogelijk zijn om rond te kunnen komen van je leefgeld, al zal het (uiteraard) geen vetpot zijn als er problematische schulden zijn in combinatie met weinig inkomen. 

Op het moment dat er schulden aanwezig zijn bij de cliënt wordt er door de bewindvoerder een schuldenlijst opgesteld met een plan van aanpak om deze schulden op te lossen. Hierbij hoort bijvoorbeeld ook het treffen van regelingen met de betreffende schuldeisers.

Hoe kan je stoppen met bewindvoering?

Hoe lang het bewind duurt hangt een beetje af van de situatie. Is de reden van het bewind problematische schulden, dan kan het zijn dat het traject afgerond wordt op het moment dat deze schulden opgelost zijn. Alhoewel het in sommige gevallen ook slim kan zijn om het nog wat langer door te laten lopen. 

In situaties waarbij blijvende gezondheidsproblemen ten grondslag liggen aan het traject dan zal er sprake zijn van een traject van onbepaalde tijd. Wil je stoppen met het bewind? Dan kan je hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Op het moment dat er geen reden is om het traject door te laten lopen zal de rechter dit verzoek honoreren. Echter, zijn er nog wel voldoende redenen om het bewind aan te houden dan kan het ook zijn dat de rechter het verzoek afwijst.

Op zoek naar meer interessante artikelen als deze? Artikelplaatsen.info heeft nog veel meer voor je!